Přejít k hlavnímu obsahu Přejít k hlavnímu menu Přejít k vyhledávání

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů bereme vážně, a proto bychom vás prostřednictvím tohoto dokumentu chtěli transparentně seznámit se zpracováním osobních údajů, účely, dobou uložení a dalšími oblastmi důležitými pro ochranu osobních údajů.


V tomto dokumentu bychom Vás chtěli informovat o tom, jak budeme zpracovávat osobní údaje. Dokument komplexně řeší informování o zpracování osobních údajů při využívání aplikace Tesla Smart (dále také „Aplikace“) a internetových stránek https://www.teslasmart.com, přičemž správcem těchto osobních údajů je společnost TESLA Solar, s.r.o., se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha, IČ: 29046785, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 162579 (dále také „Správce“). Aplikace bude sloužit uživatelům ke správě zakoupených produktů, sběru dat z těchto produktů a využívání služeb, které jednotlivé produkty nabízí (dále také „Služby“). Zpracování může probíhat automatizovaně, či manuálně, o jednotlivých způsobech zpracování Vás informujeme níže.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů Vám vysvětlíme:

 • jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat,
 • jak využíváme získané osobní údaje a na jakém právním základu,
 • kdo má k Vašim osobním údajům přístup,
 • po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat,
 • jak Vaše osobní údaje zabezpečujeme,
 • jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že nebudete jakékoliv části textu rozumět, neváhejte nám napsat na adresu privacy@teslasmart.com. V textu se také mohou objevovat pojmy jako osobní údaj, správce osobních údajů, zpracování osobních údajů a další, přičemž pro jednoduché vysvětlení doporučujeme následující základní příručku zveřejněnou Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 26 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“).

1. Jaké vaše osobní údaje budeme zpracovávat

Při využívání Služeb bude docházet ke zpracování osobních údajů. Vždy budeme zpracovávat pouze nezbytné údaje v souvislosti s využíváním Služeb a pouze v rozsahu uvedeném v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Je na Vás, zda nám údaje v uvedených případech poskytnete, ovšem pokud tak neučiníte, nebudete moci s největší pravděpodobností využívat všechny naše Služby. Podle toho, jaké Služby budete využívat, budeme zpracovávat následující osobní údaje:

Osobní údaje zpracovávané Správcem:

 • Osobní údaje pro registraci do Aplikace. Pro to, abychom Vám vytvořili uživatelský účet v Aplikaci, kde si budete moci spravovat jednotlivé produkty a využívat Služby, budete potřebovat uživatelský účet. V takovém případě budeme vyžadovat Vaši e-mailovou adresu a heslo, případně další údaje získané v rámci registračního procesu či v průběhu používání Aplikace, jako například nahrané fotografie, přezdívky, jazykové předvolby, informace o přidělených rolích, aj. Způsob používání uživatelského účtu se řídí těmito podmínkami užití.
 • Osobní údaje, které nám sdělujete a zadáváte, když využíváte Služby. Jedná se o Vaše osobní údaje, které nám sdělíte při komunikaci s námi. Jde zejména o osobní údaje vyplývající z poskytnutých Služeb, když nás kontaktujete (ať už prostřednictvím Aplikace, prostřednictvím chatu s podporou či jinak), zasíláte nám žádosti a podněty či je dobrovolně sdělujete v souvislosti s využívanými Službami. Může se jednat zejména o tyto kategorie osobních údajů:
  • Informace o přiřazených rolích. Ve správě Aplikace si můžete nastavit přiřazení rolí jednotlivých zařízení a tím nastavit možnosti oprávnění ovládání jednotlivých produktů.
  • Informace o uživatelích. Ve správě Aplikace můžete doplňovat vlastní osobní údaje a také nechat využívat Aplikaci dalším osobám.
 • Osobní údaje, které získáváme, když využíváte Služby. Shromažďujeme informace o tom, jaké produkty od nás odebíráte a jakým způsobem využíváte Služby. Vzhledem k tomu, že v průběhu využívání Služeb dochází k propojování Aplikace s Vašimi produkty, bude se rozsah osobních údajů lišit dle toho, jaké Služby a produkty využíváte. Jmenovitě se může jednat o následující osobní údaje:
  • Informace o zařízení (produktu) a s tím související informace – v průběhu užívání Služeb a Aplikace může docházet ke sběru informací o připojených zařízeních, ID zařízení, stav, typ, model, reklamní ID, informace o verzi nainstalovaného software, IP adresa, MAC adresa Vašeho zařízení, typ operačního systému aj. Tyto údaje mohou být ukládány také automatizovaně či na pozadí Aplikace ve chvíli, kdy danou Aplikaci nemáte otevřenou.
  • Informace získaná prostřednictvím jednotlivých zařízení (produktů) – jednotlivé produkty (zařízení) mohou sbírat Vaše osobní údaje, jako například videozáznamy, informace o Vašem pohybu, zvláštní kategorie osobních údajů (tlak, tep, okysličení krve) či jiné údaje získávané prostřednictvím jednotlivých zařízení (produktů). Jednotlivá zařízení (produkty) mohou rovněž vyhodnocovat vstupní informace a na základě toho nám poskytovat další osobní údaje. Tyto údaje mohou být ukládány také automatizovaně. Zvláštní kategorie osobních údajů je shromažďována vždy jen na základě výslovného povolení sběru takového údaje či údajů, který je zpravidla realizován prostřednictvím Aplikace.
  • Lokalizační údaje – v případě využití některých Služeb či produktů mohou být v reálném čase ukládány také Vaše lokalizační údaje (jako například u následujících produktů: chytré hodinky, GPS trackery, fitness náramky).
  • Audio – některé produkty mohou zaznamenávat také audio, aby bylo možno využívat jejich funkcionalit (bezpečnostní kamery, produkty, které jsou kompatibilní s hlasovým ovládáním).
  • Logy – při využívání Služeb budou ukládány i různé logy, jako například jak často je zařízení užíváno, zda se v průběhu užívání nevyskytly nějaké komplikace, jak intenzivně je zařízení využíváno, aj.
 • Informace o Vaší aktivitě v Aplikaci a na webových stránkách. Využíváním naší Aplikace a internetových stránek dochází k ukládání souborů cookies. Ty využíváme k analyzování funkčnosti a přizpůsobení. Když používáte naší Aplikaci, shromažďujeme informace o Vašem chování, jako je počet navštívených stránek, délka návštěvy, navštívené stránky, opakování návštěv, o jaké stránky jde, apod. Tyto informace nikdy nespojujeme s žádnými Vašimi osobními údaji, jako jsou údaje, které vyplníte do formulářů nebo Vaši IP adresu. Další informace o využití cookies jsou uvedené na stránce Zásady používání souborů cookie.

Služby nejsou určeny pro osoby mladší patnácti (15) let.

2. Pro jaké účely osobní údaje využíváme a na jakém právním základě

Osobní údaje, které nám zadáte při registraci do Aplikace, či následně v průběhu využívání Aplikace, využíváme pro účely vytvoření Vašeho účtu, poskytování funkcionalit, které Aplikace nabízí, zajištění funkčnosti Aplikace a vyřízení Vámi zadaných požadavků. Právním základem pro takové zpracování je dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR nezbytnost pro plnění smlouvy, přičemž Vy jste jednou ze smluvních stran. Kromě toho je právním základem také náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, který spočívá v zajištění funkčnosti aplikace a ochraně proti Vámi vzneseným nárokům. Vámi zadanou e-mailovou adresu můžeme využít také pro účely zasílání novinek o Aplikaci, změně funkcionalit či informací o znění nových podmínek, pokud nám s tím dáte výslovný souhlas; v takovém případě se bude jednat o obchodní sdělení, který spočívá v přímém marketingu, kdy právním základem bude plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, tedy taková sdělení budou zasílána z důvodu Vašeho souhlasu.

Údaje, které nám poskytujete (sdělujete) a které získáváme, když využíváte Služby, využíváme k tomu, abychom Vám mohli zajistit poskytované Služby, abychom Vás kontaktovali, poskytli Vám informace, o které jste nás požádali nebo které by Vás podle našeho názoru mohly zajímat. Údaje využíváme také k tomu, abychom Vám zasílali další nemarketingová sdělení, jako informace o aktuální funkčnosti či nefunkčnosti zařízení (produktů) či jiné důležité informace. Právním základem je plnění vzájemných smluvních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Shromážděné informace také využíváme k tomu, abychom Vám mohli zasílat či zobrazovat obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, o chystaných změnách nebo nových produktech/službách, které poskytujeme, tyto ovšem jen na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro zasílání obchodních sdělení (přímého marketingu) je Váš souhlas s jejich zasíláním dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Na základě oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1, písm. f) GDPR) můžeme získaná data využívat také za účelem opravy chyb či analýzy jiných problémů, které se při využívání Služeb vyskytnou. Oprávněný zájem spočívá ve vylepšování našich Služeb. V případě personalizovaného zobrazování reklam budeme vyžadovat Váš výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který nám udělíte na dobu užívání Aplikace, či do té doby, dokud jej neodvoláte.

V případě, že jsou mezi získanými osobními údaji i zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 GDPR, budeme je zpracovávat pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Lokalizační údaje budeme využívat pro poskytování Služeb v Aplikaci, aby jednotlivé funkcionality produktů (zboží) mohly být plně využívány. Právním základem bude Váš výslovný souhlas dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, který získáme, abychom mohli tato data ukládat a Vy jste o jejich ukládání věděli. Následně mohou být tato data využita rovněž v souvislosti s plněním smlouvy a poskytováním služeb dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Všechny Vámi zadané údaje, či získané z používání produktů (zařízení) můžeme také využívat pro účely vyhodnocování efektivity, analýzy a další marketingové činnosti, které spočívají v přizpůsobení Služeb na míru, personalizaci a zlepšení naší marketingové komunikace. Vždy tak budeme činit pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

Dále můžeme všechny Vaše údaje využít pro účely nezbytné pro splnění zákonných povinností, abychom vyhověli žádostem státních orgánů a institucí, či abychom data využili v případě soudních či správních řízení k ochraně našich nároků. Právním základem bude plnění právních povinností dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a náš oprávněný zájem dle čl. 6 odst. 1. písm. f) GDPR, který spočívá v ochraně vlastních nároků.

Informace shromážděné ze souborů cookies využíváme k vylepšení uživatelského prostředí a celkové kvality našich Služeb. K tomu využíváme několik služeb třetích stran. Pokud například uložíme Vaše nastavení jazyka, budeme Vám moci zobrazit služby v jazyce, kterému dáváte přednost. Při zobrazení přizpůsobených reklam nebudeme spojovat identifikátor ze souborů cookies nebo podobných technologií s Vašimi osobními údaji.

V případě, že od nás obdržíte obchodní sdělení, děje se tak na základě Vašeho souhlasu, který nám byl udělen. Tento můžete kdykoliv odvolat a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Pokud si nejste jistí, jak byl souhlas se zasíláním takových sdělení udělen, nebo jej chcete odvolat, stačí, když nám zašlete e-mail s příslušnou žádostí na privacy@teslasmart.com případně na jinou adresu, ze které jste od nás obdrželi obchodní sdělení. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

3. Kdo má přístup k vašim osobním údajům

Vaše osobní údaje sdílíme pouze s třetími osobami, o kterých Vás zde informujeme, přičemž vždy se snažíme počet osob, které budou mít k Vašim osobním údajům, co nejvíce minimalizovat a zajistit, aby úroveň ochrany Vašich dat těmito osobami byla dostatečná. Pokud předáváme třetím osobám Vaše osobní údaje, vždy tak činíme na základě adekvátní smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené s těmito osobami, abychom mohli kontrolovat, jak s Vašimi osobními údaji třetí strany nakládají a vynucovat dodržování závazných pravidel.

K Vašim osobním údajům mohou mít přístup níže uvedení příjemci:

 • pracovníci správce, kteří zajišťují vývoj, analýzy, a další činnosti spojené s vývojem a údržbou Aplikace,
 • poskytovatel serverových, webových, cloudových nebo IT služeb a společnost zajišťující podporu a fungování Aplikace a jednotlivých zařízení,
 • společnost zajišťující marketingové služby,
 • společnost Google, Apple a Meta,
 • orgány státní správy dle našich zákonných povinností, zejména Finanční správa České republiky či jiné orgány, které si předání osobních údajů vyžádají.

Osobní údaje mohou být ukládány i mimo Českou republiku či EU. V případech, že se tak stane, je ochrana osobních údajů zajištěna formou standardní smluvní doložky podle čl. 46 odst. 2, písm. c) GDPR. Můžeme si rovněž vyžádat Váš souhlas se sdílením dat pro případy, kdy neexistují jiné vhodné záruky pro předávání, tento souhlas není povinný, avšak jeho neudělení může mít vliv na Služby v tom smyslu, že některé Služby nebo jejich část nemusí být dostupná.

4. Po jakou dobu budeme vaše osobní údaje zpracovávat

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění výše uvedených účelů, pro které byly shromážděny. Tyto potřeby se pro různé typy údajů v kontextu různých produktů a Služeb mohou lišit, a proto se skutečná doba uchovávání informací může výrazně lišit. Mezi kritéria, na jejichž základě je určena doba uchovávání informací, patří:

 • Jak dlouho jsou osobní údaje zapotřebí k zajištění Služeb a pro zajištění chodu naší společnosti? To zahrnuje aktivity, jako je udržování a zlepšování Služeb, udržování zabezpečení našich systémů a udržování příslušných obchodních a finančních záznamů. Toto je obecně platné pravidlo, které je ve většině případů základem pro určení doby uchovávání dat.
 • Poskytujete nám své údaje s očekáváním, že je budeme uchovávat, dokud je výslovně nebudete chtít vymazat? Pokud ano, budeme je uchovávat po tuto dobu.
 • Jsou tyto osobní údaje citlivé? Pokud ano, budeme nastavovat co nejkratší uložení těchto dat.
 • Zavedli jsme a oznámili jsme konkrétní dobu uchovávání pro určitý typ dat? Pokud ano, tak ji rozhodně nikdy nepřekročíme.
 • Poskytl jste souhlas se zpracováním osobních údajů? Pokud ano, budeme data uchovávat v souladu s Vaším souhlasem.
 • Vztahují se na nás právní, smluvní nebo podobné závazky uchovávat data? Mezi příklady patří zákony upravující povinné uchovávání dat, vládní nařízení uchovávat data související s vyšetřováním nebo data, která je nutné uchovávat pro účely soudního sporu.

Máte dotaz, jak dlouho uchováváme Vaše konkrétní údaje, které jste nám poskytli, či o kterých jsme Vás informovali výše? Neváhejte nám napsat na adresu privacy@teslasmart.com

5. Jak vaše osobní údaje zabezpečujeme

Jsme si vědomi toho, že zabezpečení osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, je naší důležitou povinností vůči Vám. Proto se snažíme efektivně využívat co nejlepší možná bezpečnostní opatření k tomu, abychom zneužití nebo jinému neoprávněnému zásahu do Vašich osobních údajů zabránili. V rámci naší činnosti budeme činit vše, co je v našich silách, aby k takovému bezpečnostnímu incidentu nedošlo, zejména budeme všechny naše zaměstnance, přicházející do styku s Vašimi osobními údaji, pravidelně školit na téma ochrany osobních údajů, přijmeme a seznámíme zaměstnance s vnitřními podnikovými předpisy, upravujícími ochranu Vašich osobních údajů a budeme vždy využívat pouze ta nejmodernější technická řešení k zabezpečení našeho zpracovávání, jako například šifrování dat, složitá hesla a nejvhodnější software.

Pokud by však i přes naši nejlepší snahu došlo k bezpečnostnímu incidentu a tento incident by mohl znamenat vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, neprodleně Vás o takové skutečnosti informujeme, a to prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy a zveřejněním takové informace na našich webových stránkách včetně veškerých nutných podrobností.

6. Jaká máte ve vztahu k ochraně vašich osobních údajů práva

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu,
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“),
 • právo na omezení zpracování údajů,
 • právo vznést námitku proti zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování,
 • právo odvolat souhlas,
 • právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatizovanému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů, a sice ve výši 100 Kč.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné či smluvní důvody pro zpracování, (iv) ukládá nám to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování jste udělil souhlas, tento souhlas odvoláte.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, nesmíme Vaše osobní údaje zpracovávat jinak než tak, že budeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít pouze s Vaším souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme na základě plnění úkolů ve veřejném zájmu, při výkonu veřejné moci, pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na našem oprávněném zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně Vám sdělíme, zda jsme jí vyhověli a Vaše údaje nebudeme nadále zpracovávat, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.

Právo na přenositelnost znamená, že máte právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste nám poskytli na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování znamená, že pokud je nějaké rozhodnutí učiněné z naší strany založeno výhradě na automatizovaném rozhodování včetně profilování, máte právo, aby bylo rozhodnuto na základě lidského zásahu.

Právo odvolat souhlas znamená, že můžete kdykoliv odvolat Vámi udělený souhlas, a to následujícím způsobem:

 • prokliknutím linku, který je umístěný v patičce každého obchodního sdělení, které Vám přijde na registrovaný email nebo posláním požadavku na privacy@teslasmart.com

Pokud máte připomínky nebo stížnost týkající se ochrany osobních údajů nebo dotaz na osobu odpovědnou za ochranu dat v naší společnosti či uplatňujete některé ze svých práv, kontaktujte prosím naši odpovědnou osobu na e-mailové adrese privacy@teslasmart.com. Na vaše dotazy či připomínky odpovíme do jednoho měsíce.

Na naši činnost taktéž dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, u kterého můžete v případě Vaší nespokojenosti podat stížnost. Více se dozvíte na internetových stránkách úřadu ( www.uoou.cz).

Změny zásad

Naše zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času změněny. Všechny změny zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na https://www.teslasmart.com/cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju a pokud se bude jednat o významné změny, budeme Vás informovat podrobněji (a to zasláním e-mailové zprávy na adresu uvedenou u uživatelského účtu či prostřednictvím Aplikace). Zároveň Vám doporučujeme, abyste pravidelně kontrolovali tyto zásady ochrany osobních údajů, zda nedošlo ke změnám, se kterými nesouhlasíte. Předchozí verze těchto Zásad pro Vás archivujeme, abyste k nim měli i v budoucnu přístup. Tyto verze jsou dostupné na webových stránkách uvedených výše.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 01. 04. 2021

Chceme rozšířit užívání chytrých zařízení mezi širokou veřejnost