Przejdź do głównej treści Przejdź do głównego menu Przejdź do wyszukiwania

Polityka prywatności

Ochronę danych osobowych traktujemy poważnie, dlatego w niniejszym dokumencie chcielibyśmy w sposób przejrzysty zapoznać Pana/Pani z przetwarzaniem danych osobowych, celami, czasem przechowywania i innymi aspektami mającymi istotne znaczenie dla ochrony danych osobowych.


Niniejszy dokument ma na celu poinformowanie Pana/Pani o sposobie przetwarzania przez nas danych osobowych. Dokument kompleksowo przedstawia informacje na temat przetwarzania danych osobowych podczas korzystania z aplikacji Tesla Smart (zwanej dalej "Aplikacją"), przy czym administratorem tych danych osobowych jest spółka TESLA Solar s.r.o., z siedzibą pod adresem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praga, numer identyfikacyjny firmy: 29046785, wpisana do Rejestru Handlowego, prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, pod numerem akt C 162579 (zwana dalej "Administratorem"). Aplikacja będzie używana przez użytkowników do zarządzania zakupionymi produktami, zbierania danych z tych produktów i korzystania z usług, które oferuje każdy produkt (zwanych dalej "Usługami"). Przetwarzanie może odbywać się automatycznie lub ręcznie, poinformujemy Pana/Pani o poszczególnych metodach przetwarzania poniżej.

W niniejszej Polityce Prywatności wyjaśnimy Panu/Pani:

 • jakie dane osobowe podlegają przetwarzaniu,
 • w jaki sposób wykorzystujemy uzyskane dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej,
 • kto ma dostęp do Pana/Pani danych osobowych,
 • okres, przez który będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe,
 • jak zabezpieczamy Pana/Pani dane osobowe,
 • jakie są Pana/Pani prawa w związku z ochroną Pana/Pani danych osobowych.

W przypadku niezrozumienia jakiejkolwiek części tekstu, prosimy o kontakt pod adresem privacy@teslasmart.com. W tekście mogą pojawić się również takie pojęcia jak dane osobowe, administrator danych osobowych, przetwarzanie danych osobowych i inne, a w celu ich prostego wyjaśnienia zalecamy zapoznanie się z poniższą klauzulą opublikowaną przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie dane osobowe przetwarzamy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

1. Jakie dane osobowe podlegają przetwarzaniu?

Podczas korzystania z Usług lub dokonywania zakupów w sklepie internetowym będą przetwarzane dane osobowe. Zawsze będziemy przetwarzać tylko niezbędne dane w związku z korzystaniem z Usług lub zakupami w sklepie internetowym i wyłącznie w zakresie określonym w niniejszym dokumencie. Tylko od Pana/Pani zależy, czy poda nam dane w powyższych przypadkach, ale jeśli tego nie zrobi, najprawdopodobniej nie będzie mógł(a) korzystać ze wszystkich naszych usług lub dokonać zakupu w sklepie internetowym. W zależności od tego, z jakich usług będzie Pan/Pani korzystać lub czy zamówi produkty w naszym sklepie internetowym, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

Dane osobowe przetwarzane przez Administratora:

 • Dane osobowe w celu rejestracji w Aplikacji. Aby utworzyć dla Pana/Pani Konto Użytkownika w Aplikacji, gdzie będzie można zarządzać poszczególnymi produktami i korzystać z usług, będzie Pan/Pani potrzebował Konta Użytkownika. W takim przypadku będziemy potrzebowali Pana/Pani adresu e-mail i hasła lub innych danych uzyskanych w procesie rejestracji lub podczas korzystania z Aplikacji, takich jak przesłane zdjęcia, pseudonimy, preferencje językowe, informacje o przypisanych rolach itp. Sposób korzystania z Konta Użytkownika reguluje Regulamin.

 • Dane osobowe, które nam Pan/Pani udostępni i przekaże podczas korzystania z Usług. Są to Pana/Pani dane osobowe, które przekazuje nam w ramach komunikacji z nami. Obejmuje to w szczególności dane osobowe wynikające z Usług świadczonych podczas kontaktu z nami (czy to za pośrednictwem Aplikacji, poprzez czat z Pomocą techniczną lub w inny sposób), wysyłania nam próśb i sugestii lub dobrowolnego przekazywania ich w związku z wykorzystywanymi Usługami. W szczególności można wyróżnić następujące kategorie danych osobowych:
  • Informacje o przypisanych funkcjach. W preferencjach Aplikacji można przypisać funkcje do poszczególnych urządzeń, a tym samym ustawić opcje kontroli dla poszczególnych produktów.
  • Informacje o Użytkowniku. W preferencjach Aplikacji można dodać swoje dane osobowe, a także zezwolić innym osobom na korzystanie z Aplikacji.
 • Dane osobowe, które zbieramy, gdy Pan/Pani korzysta z Usług. Zbieramy informacje o produktach, które od nas Pan/Pani kupuje oraz o sposobie, w jaki korzysta z Usług. Ze względu na fakt, że Aplikacja jest połączona z Pana/Pani produktami podczas korzystania z Usług, zakres danych osobowych będzie się różnić w zależności od tego, jakich Usług i produktów używa. Mianowicie, mogą być wykorzystywane następujące dane osobowe:
  • Informacje o urządzeniu (produkcie) i powiązane informacje - podczas korzystania z Usług i Aplikacji mogą być gromadzone informacje o podłączonych urządzeniach, identyfikatorze urządzenia, statusie, typie, modelu, identyfikatorze reklamowym, informacje o wersji zainstalowanego oprogramowania, adresie IP, adresie MAC urządzenia, typie systemu operacyjnego itp. Dane te mogą być również przechowywane automatycznie lub w tle Aplikacji, gdy Aplikacja nie jest otwarta.
  • Informacje uzyskane za pośrednictwem poszczególnych urządzeń (produktów) - poszczególne produkty (urządzenia) mogą gromadzić Pana/Pani dane osobowe, takie jak nagrania wideo, informacje o Pana/Pani ruchu, specjalne kategorie danych osobowych (ciśnienie, tętno, natlenienie krwi) lub inne dane uzyskane za pośrednictwem poszczególnych urządzeń (produktów)). Poszczególne urządzenia (produkty) mogą również oceniać wprowadzone informacje i na ich podstawie przekazywać nam dodatkowe dane osobowe. Dane te mogą także być zapisywane automatycznie.
  • Dane o lokalizacji - w przypadku korzystania z niektórych Usług lub produktów, dane o Pana/Pani lokalizacji mogą być również przechowywane w czasie rzeczywistym (np. w przypadku następujących produktów: inteligentne zegarki, urządzenia śledzące GPS, bransoletki fitness).
  • Audio - niektóre produkty mogą również rejestrować dźwięk w celu wykorzystania ich funkcjonalności (kamery bezpieczeństwa, produkty kompatybilne ze sterowaniem głosowym).
  • Logi - podczas korzystania z Usług zapisywane są różne logi, takie jak częstotliwość korzystania z urządzenia, czy wystąpiły jakiekolwiek komplikacje podczas korzystania, jak intensywnie używane jest urządzenie itp.
 • Informacje o Pana/Pani aktywności w Aplikacji i na stronie internetowej. Podczas korzystania z naszej aplikacji i strony internetowej, zapisywane są pliki cookie. Wykorzystujemy je do analizy funkcjonalności i personalizacji. Kiedy korzysta Pan/Pani z naszej Aplikacji lub odwiedza naszą stronę internetową, zbieramy informacje o Pana/Pani zachowaniu, takie jak liczba odwiedzonych stron, długość wizyty, odwiedzone strony, powtarzające się wizyty itp. Nigdy nie kojarzymy tych informacji z żadnymi Pana/Pani danymi osobowymi, takimi jak informacje wypełniane przez Pana/Pani w formularzach lub Pana/Pani adres IP. Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie znajduje się na stronie Polityka plików cookies.

Usługi te nie są przeznaczone dla osób poniżej piętnastego (15) roku życia.

2. W jakim celu wykorzystujemy dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej?

Wykorzystujemy dane osobowe, które podaje Pan/Pani podczas rejestracji w Aplikacji lub później podczas korzystania z niej, w celu utworzenia Pana/Pani konta, zapewnienia funkcjonalności, które oferuje Aplikacja, zapewnienia funkcjonalności Aplikacji oraz przetwarzania Pana/Pani wymagań. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, konieczność wykonania Umowy, w przypadku, gdy jest Pan/Pani jedną ze stron. Ponadto podstawą prawną jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na zapewnieniu funkcjonalności Aplikacji i ochrony przed Pana/Pani roszczeniami. Możemy również wykorzystywać podany przez Pana/Pani adres e-mail do wysyłania wiadomości o Aplikacji, zmianach funkcjonalności lub informacji o brzmieniu nowych warunków. Podstawą prawną może być realizacja Umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub nasz prawnie uzasadniony interes na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w przypadku wiadomości handlowych polegających na marketingu bezpośrednim.

Wykorzystujemy dane, które nam Pan/Pani podaje (przekazuje) i które uzyskujemy, gdy korzysta z Usług, aby móc świadczyć Panu/Pani Usługi, kontaktować się z Panem/Panią, dostarczać Panu/Pani informacji, o które pyta lub które naszym zdaniem mogą Pana/Pani zainteresować. Wykorzystujemy te dane również do wysyłania innych wiadomości nie marketingowych, takich jak informacje o aktualnej funkcjonalności lub nieprawidłowym działaniu sprzętu (produktów) itp. Podstawą prawną jest wykonanie wzajemnych zobowiązań umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Informacje, które zbieramy, wykorzystujemy również do wysyłania lub wyświetlania wiadomości handlowych, tj. do informowania o wydarzeniach, nadchodzących zmianach lub nowych produktach/usługach, które oferujemy. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który polega na marketingu bezpośrednim. W oparciu o uzasadniony interes możemy również wykorzystywać uzyskane dane w celu korygowania błędów lub analizowania innych problemów, które występują podczas korzystania z Usług. Uzasadniony interes polega na ulepszaniu naszych Usług. W przypadku wyświetlania reklamy spersonalizowanej będziemy wymagać Pana/Pani wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, której Pan/Pani udziela nam przez okres korzystania z Aplikacji lub do czasu jej cofnięcia.

W przypadku, gdy uzyskane dane osobowe obejmują szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu art. 9 RODO, będziemy je przetwarzać wyłącznie na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane o lokalizacji wykorzystamy do świadczenia Usług w Aplikacji, tak, aby można było w pełni korzystać z poszczególnych funkcjonalności produktów (towarów). Podstawą prawną będzie Pana/Pani wyraźna zgoda na podstawie art. 6 ust. 1a lit. a RODO, którą uzyskujemy, abyśmy mogli przechowywać te dane, podczas gdy Pan/Pani wie o ich przechowywaniu. Następnie dane te mogą być również wykorzystywane w związku z realizacją Umowy i świadczeniem usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Możemy również wykorzystywać wszystkie dane przekazane przez Pana/Pani lub uzyskane w wyniku korzystania z produktów (urządzeń) w celu oceny skuteczności, analizy i innych działań marketingowych, które polegają na dostosowywaniu usług, personalizacji i ulepszaniu naszej komunikacji marketingowej. Zawsze będziemy to robić tylko na podstawie Pana/Pani wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Ponadto możemy wykorzystywać wszystkie Pana/Pani dane do celów niezbędnych do wypełnienia zobowiązań prawnych w celu spełnienia żądań agencji rządowych i instytucji lub do wykorzystania danych w celu zarządzania i ochrony naszych roszczeń. Podstawą prawną będzie wypełnienie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegający na ochronie roszczeń własnych.

Używamy informacji zebranych z plików cookie w celu ulepszenia środowiska użytkownika i jakości ogólnej naszych Usług. W tym celu korzystamy z kilku usług stron trzecich. Na przykład, jeśli zapiszemy Pana/Pani ustawienia językowe, będziemy mogli wyświetlać Panu/Pani usługi w preferowanym dla Pana/Pani języku. Podczas wyświetlania spersonalizowanej reklamy nie będziemy kojarzyć identyfikatora z plików cookie lub podobnych technologii z Pana/Pani danymi osobowymi.

Jeśli otrzyma Pan/Pani od nas wiadomość handlową, może ją odrzucić w dowolnym momencie i nie wpłynie to na nasze inne wzajemne relacje. Jeśli nie ma Pan/Pani pewności, czy zgoda na otrzymywanie takich wiadomości została udzielona lub czy chce Pan/Pani ją cofnąć, wystarczy wysłać do nas wiadomość e-mail z odpowiednią prośbą privacy@teslasmart.com lub na inny adres, z którego Pan/Pani otrzymał(a) od nas wiadomość handlową. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie, która została udzielona przed jej cofnięciem.

3. Kto ma dostęp do Pana/Pani danych osobowych?

Udostępniamy Pana/Pani dane osobowe wyłącznie stronom trzecim, o których informujemy Pana/Pani w niniejszym dokumencie i zawsze staramy się zminimalizować liczbę osób, które będą miały dostęp do Pana/Pani danych osobowych. W przypadku, gdy przekazujemy Pana/Pani dane osobowe stronom trzecim, zawsze robimy to na podstawie odpowiedniej umowy z tymi stronami lub na podstawie ogólnych warunków, tak abyśmy mogli kontrolować sposób, w jaki osoby trzecie obchodzą się z Pana/Pani danymi osobowymi.

Dostęp do Pana/Pani danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy:

 • administratorzy, którzy zapewniają rozwój, analizę i inne działania związane z utrzymaniem Aplikacji,
 • dostawca usług serwerowych, webowych, chmurowych lub IT oraz firma zapewniająca wsparcie i obsługę Aplikacji oraz poszczególnych urządzeń,
 • firma świadcząca usługi marketingowe,
 • firmy Google, Apple oraz Meta,
 • organy administracji publicznej zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi, w szczególności Administracja finansowa Republiki Czeskiej lub inne organy, które żądają przekazania danych osobowych.

Dane osobowe mogą być również przechowywane poza granicami Republiką Czeską lub UE. Wszystkie odpowiednie gwarancje na ich przekazanie są określone powyżej. Możemy również zażądać Pana/Pani zgody na udostępnienie danych w przypadkach, gdy nie ma innych odpowiednich gwarancji przekazania.

4. Okres, przez który będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe?

Będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, dla których zostały zebrane. Potrzeby te mogą się różnić dla różnych rodzajów danych w kontekście różnych produktów i Usług, a zatem rzeczywisty okres retencji danych może się znacznie różnić. Kryteria, na podstawie których okres retencji jest ustalany, obejmują co następuje:

 • Przez jaki okres dane osobowe są potrzebne do świadczenia Usług i zapewnienia funkcjonowania Spółki? Obejmuje to działania takie jak utrzymywanie i ulepszanie Usług, zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów oraz prowadzenie odpowiedniej dokumentacji biznesowej i finansowej. Jest to ogólna zasada, która w większości przypadków stanowi podstawę do określenia okresu retencji.
 • Czy przekazuje Pan/Pani nam swoje dane z oczekiwaniem, że będziemy je przechowywać do momentu, w którym wyraźnie zechce Pan/Pani je usunąć? Jeśli tak, zatrzymamy je na ten okres.
 • Czy te dane osobowe są wrażliwe? Jeśli tak, ustalimy możliwie najkrótszy okres retencji tych danych.
 • Czy wdrożyliśmy i ogłosiliśmy konkretny okres retencji dla określonego typu danych? Jeśli tak, to na pewno nigdy go nie przekroczymy.
 • Czy wyraził(a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych? Jeśli tak, będziemy przechowywać dane na podstawie Pana/Pani zgody.
 • Czy mamy prawne, umowne lub podobne zobowiązania do zatrzymywania danych? Przykłady obejmują przepisy prawa regulujące obowiązkowe przechowywanie danych, przepisy rządowe dotyczące przechowywania danych związanych z dochodzeniami lub dane, które muszą być przechowywane dla celów postępowania sądowego.

Czy ma Pan/Pani pytania dotyczące okresu, przez który przechowujemy określone dane, które nam Pan/Pani przekazał(a) lub o których poinformowaliśmy Pana/Pani powyżej? Może Pan/Pani się z nami skontaktować pod adrese privacy@teslasmart.com

5. Jak zabezpieczamy Pana/Pani dane osobowe?

Zdajemy sobie sprawę, że zabezpieczenie danych osobowych, aby nie mogły być niewłaściwie wykorzystane, jest naszym kluczowym obowiązkiem wobec Pana/Pani. Dlatego staramy się skutecznie stosować najlepsze możliwe środki bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu lub innej nieautoryzowanej ingerencji w Pana/Pani dane osobowe. W ramach naszej działalności zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby zapobiec takiemu zdarzeniu naruszającemu ochronę, w szczególności będziemy regularnie szkolić wszystkich naszych pracowników, którzy mają kontakt z Pana/Pani danymi osobowymi w zakresie ochrony danych osobowych, będziemy rekrutować i zapoznawać pracowników z wewnętrznymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w firmie i zawsze będziemy korzystać tylko z najnowocześniejszych rozwiązań technicznych w celu zabezpieczenia przetwarzania, takich jak szyfrowanie danych, złożone hasła i najbardziej odpowiednie oprogramowanie.

Jednak w przypadku, gdy pomimo naszych najlepszych starań dojdzie do zdarzenia naruszającego ochronę i może on stanowić wysokie zagrożenie dla Pana/Pani praw i wolności, niezwłocznie powiadomimy Pana/Pani o tym fakcie na podany adres e-mail oraz poprzez zamieszczenie takiej informacji na naszej stronie internetowej, podając wszelkie niezbędne szczegóły.

6. Jakie są Pana/Pani prawa w związku z ochroną Pana/Pani danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych.

Pana/Pani prawa są wyjaśnione poniżej, aby mógł(a) Pan/Pani lepiej zrozumieć ich treść.

Prawo dostępu oznacza, że w każdej chwili może Pan/Pani zażądać od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące Pana/Pani dane osobowe, a jeśli tak, to w jakim celu, w jakim zakresie, komu są udostępniane, przez jaki okres będziemy je przetwarzać, czy ma Pan/Pani prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, skąd pozyskaliśmy Pana/Pani dane osobowe oraz czy w oparciu o przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym ewentualne profilowanie. Ma Pan/Pani również prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, podczas gdy pierwsze udostępnienie jest bezpłatne, przy kolejnym udostępnieniu możemy zażądać uzasadnionej zapłaty kosztów administracyjnych, a mianowicie w wysokości 100 CZK.

Prawo do sprostowania oznacza, że w każdej chwili może Pan/Pani zwrócić się do nas o skorygowanie lub uzupełnienie Pana/Pani danych osobowych, jeżeli są one niedokładne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych oznacza, że musimy usunąć Pana/Pani dane osobowe w przypadku, gdy (i) nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone, (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, (iii) sprzeciwia się Pan/Pani przetwarzaniu i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów do przetwarzania, (iv) jest ono objęte obowiązkiem prawnym lub (v) w odniesieniu do danych osobowych, na które wyraził(a) Pan/Pani zgodę, Pan/Pani wycofuje taką zgodę.

Prawo do ograniczenia przetwarzania oznacza, że do czasu rozstrzygnięcia sporów dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, nie możemy przetwarzać Pana/Pani danych osobowych w inny sposób niż poprzez ich przechowywanie i ewentualne wykorzystywanie wyłącznie za Pana/Pani zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu oznacza, że można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zadań realizowanych w interesie publicznym, w ramach sprawowania władzy publicznej, w celach marketingu bezpośredniego lub w ramach prawnie uzasadnionego interesu, w tym profilowania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Pana/Pani dane osobowe nie będą już przetwarzane do tych celów. W przypadku wniesienia przez Pana/Pani sprzeciwu wobec przetwarzania danych z innych przyczyn, sprzeciw ten zostanie oceniony, a następnie poinformujemy Pana/Pani, czy zastosowaliśmy się do niego i nie będziemy już przetwarzać Pana/Pani danych, czy że sprzeciw był nieuzasadniony i przetwarzanie będzie kontynuowane. W każdym przypadku przetwarzanie będzie ograniczone do czasu rozstrzygnięcia sprzeciwu.

Prawo do przenoszenia danych oznacza, że ma Pan/Pani prawo do uzyskania danych osobowych dotyczących Pana/Pani i przekazanych nam za zgodą lub na podstawie umowy, które są przetwarzane również w sposób zautomatyzowany, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz ma Pan/Pani prawo do przekazania tych danych osobowych bezpośrednio innemu administratorowi.

Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oznacza, że w przypadku, gdy decyzja podjęta przez nas opiera się na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ma Pan/Pani prawo do podjęcia decyzji w oparciu o interwencję człowieka.

Prawo do cofnięcia zgody oznacza, że można wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, w następujący sposób:

 • Klikając na link, który znajduje się w stopce każdej wiadomości handlowej, którą Pana/Pani otrzymuje na zarejestrowany adres e-mail lub wysyłając prośbę do privacy@teslasmart.com

Jeśli ma Pan/Pani jakiekolwiek uwagi lub skargi dotyczące ochrony danych osobowych lub pytanie dotyczące osoby odpowiedzialnej za ochronę danych w naszej spółce lub korzysta Pan/Pani z któregokolwiek ze swoich praw, prosimy o kontakt z naszą osobą odpowiedzialną pod adresem privacy@teslasmart.com. Odpowiemy na Pana/Pani pytania lub komentarze w ciągu jednego miesiąca.

Nasze działania nadzorowane są również przez Urząd Ochrony Danych Osobowych, do którego można wnieść skargę w przypadku niezadowolenia. Więcej informacji na stronie Urzędu pod adresem ( uodo.gov.pl ).

Zmiany polityki

Nasza Polityka prywatności może się zmieniać od czasu do czasu. Wszelkie zmiany w naszej Polityce Prywatności będziemy zamieszczać na stronie https://www.teslasmart.com/pl/polityka-prywatnosci/, a o istotnych zmianach przekażemy Panu/Pani bardziej szczegółowe informacje (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany dla Konta Użytkownika lub za pośrednictwem Aplikacji). Jednocześnie zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki Prywatności pod kątem wszelkich zmian, z którymi się nie Pan/Pani zgadza. Archiwizujemy poprzednie wersje niniejszej Polityki, aby można było uzyskać do nich dostęp w przyszłości. Wersje te są dostępne na stronach internetowych wymienionych powyże.

Niniejsza Polityka obowiązuje od 01. 04. 2021

Chcemy rozszerzyć wykorzystanie inteligentnych urządzeń wśród społeczeństwa